Нова победа
СЪДЪТ ПО ПРАВАТА НА ЧОВЕКА В СТРАСБУРГ ДАДЕ ПРИОРИТЕТ НА ДЕЛАТА НА ПИРИН

На 3 юли 2008 г. на свое заседание Европейският съд по правата на човека разгледа молбата на ОМО “Илинден” - ПИРИН да бъде даден приоритет на три жалби на партията: за забраната на събора в Мелник на 22 април 2007г. от страна на областния управител на Благоевградска област, както и за отказите да бъде регистрирана партията през 2006 и 2007 г. Съдът прие аргументите на ПИРИН и вземайки предвид обстоятелството, че става дума за рецидив от страна на държавата – жалбите са за същото, за което държавата нееднократно е осъждана - даде приоритет при разглеждането на трите дела, свързани с ОМО “Илинден” - ПИРИН. Вземайки повод от молбата на пиринци, съдът даде приоритет и на две други жалби, свързани с македонците в България.

Пресцентър на ОМО “Илинден” - ПИРИН

Врати се назад   Врати се горе