Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Проблемът с македонското малцинство в България бил решен?!
БОСИ ДЕПУТАТИ НАГАЗИХА В ОГЪНЯ
ИЛИЯ ДЕЛИЛАКИЕВ


НА 15 август т. г. във в. “Струма” бе публикувана статията: “ГЕРБ и ВМРО: македонците пренасочват комплексите си към България” (“Струма”, бр. 191, 15 август 2008, стр. 5). Статията е базирана на публикация във в. “Всеки ден”, в която “независимият депутат и член на ГЕРБ” Лъчезар Иванов и зам.-председателят на ВМРО-БНД и депутат Мирослав Мурджов коментират повдигнатото в няколко македонски вестници искане правителството на Р Македония да постави и въпроса за македонското малцинство в България, така както прави това по отношение на малцинството в Гърция.

Няма да се спирам на значението на понятието “независим депутат - член на ГЕРБ”, нито на веянието на новоизгряващата изборна коалиция “ГЕРБ-ВМРО”. (Коалиция напълно закономерна впрочем, ако се вземе предвид, че т. нар. ВМРО е креатура на комунистическата ДС, а основателят и лидер на ГЕРБ е бивш бодигард на Тодор Живков, близък приятел на Божидар Димитров и високопоставен функционер на МВР, редовно обвиняван за връзки с мафията и мътни сделки). Ще мина направо към същината на въпроса.
“Независимият” първо се обръща към стандартното клише, така често използвано за измъкване от същината на въпроса - че Македония по този начин отклонявала вниманието от вътрешните си проблеми. Та ако е така, нима спорът с Гърция и повдигането на въпроса за тамошното малцинство не е достатъчен? Разбира се, че е, но мотивът за поставяне на проблема с македонците в България въобще не е сметкаджийски, а принципен. Именно ако се поставя за разглеждане случаят с непризнатото, асимилирано и дискриминирано малцинство в Гърция, то би следвало да се очаква същото да се направи и с България, където ние живеем в идентична почти ситуация. А обстоятелството, че правителството на Македония въпреки това не го прави, си има своето очевидно обяснение - никой не желае да вофва на два фронта, ако иска да постигне някакъв успех. Поради тази причина и официалните органи в Р Македония не поставят този въпрос пред България, а само някои независими медии, подхождайки не държавнически, а човешки и принципно, предлагат да се направи това. Очевидно истината е тъкмо обратна на онова, което твърди “незвисимият депутат на ГЕРБ”.
Иванов дори си има свое тълкуване на конкретните причини, предизвикали тези предложения, а именно, че “... съседите ни имат комплекс от проваленото си членство в НАТО и за да го избият, пренасочват вниманието си към националистически въпроси, които ще отклонят общественото внимание”. Според този човек македонската преса само тествала реакцията на София, сякаш обикновени хора, пък дори и журналисти и редактори, са сплели някакъв сложен заговор и като че ли е много трудно да познаеш каква би могла да бъде реакцията на България по този въпрос. Та нея дори и лудите я знаят, така че да твърдиш, че някой би я тествал, е все едно да обявиш него или себе си за много луд. За страна като България, където свободата на медиите е мит, е нормално да тълкуват всяко мнение в медиите като едва ли не дирижирано “отгоре”. Колко жалко е да чуеш някой, при това депутат, да смята правата на малцинствата за националистически въпроси за отклоняване на вниманието. Но нали в България тъкмо така се третират тези проблеми. Затова са и проблеми. А би било добре да се замислят, че правилният подход е България да не дава повод за такива оплаквания на съседите, вместо да обвиняват македонците, че проявяват грижа за ... македонското малцинство в България.
Впечатление прави как скачат обаче като ужилени някои хора дори от толкова безобидно нещо като предложение, публикувано като частно мнение във вестник. Как не проумяват, че медиите е нормално да бъдат свободни и да поставят всякакви въпроси, както и гражданите. Пък и написаното още не означава направено (да не говорим, че предложеното не е нищо лошо), но гузните е нормално да се страхуват и хвърлят вода дори на сянката на пушека. А колко по-добре и достойно щеше да бъде сами да направят това, което е тяхно задължение: да спазят правата на хората, да спазят собствените си закони. Тогава нямаше да се налага някой отвън да им напомня. Но нямаше да е България на сегашното си дередже, ако нещата стояха така.
Да беше само това в неговото изказване, нямаше да го коментирам - свикнали сме политиците в България да демонстрират неразбиране по отношение на мотиви, мисли, чувства и действия на македонците - те така показват не само нежелание да се разбере другият, но и нежелание да се разбере, че той е друг. Това само доказва за хиляден път, че в случая става дума за два различни народа, с различна душевност. Но и друг бисер изръсва този ГЕРБовец - бисер, достоен за удивление.
Заявява: “Проблемът с македонското малцинство, съществуването на което България никога не е признавала, е решен още през 1999 г. с подписването на Съвместна декларация по спорните проблеми между двете страни. В нея Македония декларира, че се отказва от претенции за етническо малцинство в България.”
Нали е интересно? Този човек си въобразява, че проблемите с правата на човека могат да бъдат суспендирани чрез договор между две държави. Събират се външните министри на две държави и се договарят, че свободата на словото например вече не важи. Или правото на живот!? Какви хора стават депутати! Смята, явно, че проблемът с македонското малцинство в България е собственост на България и Македония и щом първата отрича да има нещо такова у нея, а втората се отказва да претендира и хоп - проблемът е решен. Каква интелектуална трагедия!
Правата на човека са международна норма и никакви двустранни договори не могат да ги ограничават или обезсилват. За целта има и Рамкова конвенция за правата на националните малцинства, подписана и задължителна за България. Правата на македонското малцинство са международно задължение на България и всеки един - било то гражданин или която и да е държава, има не само правото, но и моралното задължение да поставя въпроси за това, а и за правата на човека въобще. А институциите са длъжни да отговарят.
Тук този депутат употребява понятието етническо малцинство. Обаче доколкото Македония би поставила въпроса, то би било за национално малцинство, защото имено за такива е предназначена Рамковата конвенция за правата на малцинствата.
Не само тези елементарни и фундаментални неща са неизвестни на този законотворец, но той очевидно не познава и съдържанието на договора, който коментира. В него няма текст, който да предвижда Македония да се отказва от претенции за етническо малцинство в България. Там въобще не фигурира понятие етническо малцинство. (Но и ако имаше, това не би представлявало никаква пречка за Македония, която, застъпи ли се за правата на македонците, ще претендира за национално, а не за етническо малцинство, защото, както казах по-горе, именно за такива малцинства са предвидени правата в конвенцията.) В Съвместната декларация се заявява, че Р Македония няма да защищава правата на онези граждани на България, които не са българи и нямат македонско гражданство. Този текст представлява заплетено описание и косвено признание на македонското малцинство в България, както и на обстоятелството, че държавата го отрича и преследва. Но това, което забравя депутатът, е, че вече немалко от македонците в България имат македонско гражданство въпреки трудността на процедурата. Така че Македония може да постави въпроса за правата им, без да нарушава споменатата спогодба. Също така тя може да постави проблемът за цялата общност, а не за отделните така сложно описани небългарски лица.
Но нима с тази декларация и въобще по подобен начин е възмоно да се решат подобни неща?!
Проблемите на македонското малцинство ще бъдат решени тогава, когато те получат всичките права, предвидени за малцинствата в Рамковата конвенция. Нормално е за Македония да се застъпва за правата на македонците в България - това е нейно естествено право, нейно конституционно задължение и нейна морална обвръзка като държава. Но дори да успеят по някакъв начин да накарат Македония да мълчи, нима ще затворят устата на македонците? А именно те са, които поставят въпросите, именно те са, които си искат правата. И именно с нас би трябвало да се опита държавата да подпише Съвместна декларация. С всеки един от нас!
И с какво дебелоочие се заявява, че България никога не била признавала македонското малцинство. А периодът 1944 - 1963 г.?! А културната автономия в Пиринска Македония през 1947/1948 г.?! Колко неудобно е днес обстоятелството, че България някога ни е признавала, а сега ни отрича - и нас, и своите официални позиции от онова време. Именно това е точният термин - отричат ни. След като са ни признавали. Но истината си отива с очевидците, а за новите поколения се готви нов набор от подкастрени и скопени, обезопасени истини и тази ще бъде една от тях: България никога не е признавала македонското малцинство...
И накрая, заклфчава депутатът, писаното в македонската преса било опит на Македония, т.е. на държавата (!?!), да създаде нова интрига на Балканите. Е, за някои животът на хората, правата им и демокрацията въобще наистина не е нещо повече от игра, от интрига. За тях разлика между написано в независими медии и действия на държавата няма. Та нали така са научени в България! И за да допокаже некомпетентността си, ред-два по-надолу самият казва, че трябвало да се почака до “когато тамошните власти предприемат някакво конкретно дипломатическо действие”. Ами като няма такова за чий ... цървул се коментира въпросът въобще? И защо от двама боси опозиционни депутати, а не от властващите?
Явно обаче Иванов е убеден, че Македония рано или късно ще предприеме конкретно действие, защото използва не думата ако, ами когато! И как да не знае това - съвсем е наясно, че този изкуствен проблем, провокиран постоянно от българска страна, няма начин да не предизвика реакция в македонската държава. Рано или късно.
Но да видим и коментара на депутата на т. нар. ВМРО-БНД Мурджов. Странно е, че журналистите все още търсят мнението на подобни смътни субекти, но явно надеждата им е да уловят поредния бисер на глупостта за забава на своите читатели. И наистина са успели. Горкият Мурджов, не схванал въпроса, нито свързания с него възел проблеми, съветва македонците да решат какви са: “антични македонци, наследници на Александър Македонски - защото това им е основният спор с Гърция - или са славяни, какъвто е спорът им с България”. Каква е връзката с правата на македонските малцинства в България и Гърция? Да не би от решаването на етнологически, националистически, исторически или други въпроси да зависи прилагането на нормите за правата на човека?! И от къде на къде спорът с Гърция да е за това дали са македонците наследници на Александър Македонски? Спорът е за името Македония и производните от него - македонец, македонски. Може би Мурджов си мисли, че ако Македония заяви, че няма нищо общо с Александър, то край, Гърция ще се откаже да оспорва името й. На течение ли е спал този човек последните 15 години! А какво да кажем за второто твърдение. Откога е започнал спор между Македония и България по въпроса македонците славяни ли са? Някой да е чул за такъв спор? Македонците нямат спор с България, а последната спори с тях, но по други въпроси: оспорва на македонците тяхното съществуване като нация, историята, езика и културата им, като ги обявява за свои.
И сега нека някой опита да си отговори какво общо има казаното от Мурджов с темата, която, да припомня, е предлаганото в някои македонски медии правителството на Р Македония да постави въпроса за правата на македонското малцинство в България. Едва ли някой може да открие. Защо македонците трябва да решават точно този мурджов въпрос е извън зоната на разума.
И как би могъл такъв въпрос да се решава? Това да не му е на Мурджов комунистическа България, където партията решаваше въпроси от сферата на науката по метода на моментната целесъобразност? Подобни въпроси се решават от учените, а не от народа и политиците; според научните механизми, а не с гласуване или политически решения. Но първо би трябвало учените да решат, че въпросът е важен от научно, а не от националистическо гледище. Да, разбирам, че Мурджов, който има качества за депутат толкова, колкото и за историк (макар официално да е и двете, но то в България всичко, невъзможно другаде, е възможно), това ще му е много чудно. Та нали така фнаци като него са си решили, пренебрегвайки науката, че македонците са българи, че Паисий е от Банско, че Кирил и Методий са българи, че и Климент и Наум са такива, че старославянският език е български, че македонският език също и т.н., и т.н. За хора, бъркащи желанията си с реалността, моралът и истината са несъществени и релативни понятия.
“Според воеводите България трябва да заеме по-крайна и твърда позиция към претенциите на Скопие, както е направила Гърция. Ако трябва дори да се блокира членството на Македония в ЕС, предложи той”. Тези безкомитни псевдовоеводи за щастие никой, освен закъсали за сензация журналисти, за нищо не ги пита, нито пък някой ги слуша. Но поне изобличението е пълно - лидер на псевдовемерото призовава за провеждане на антимакедонска политика. От това дори и изроди като Иван Михайлов биха се обърнали в гроба. Тъй като няма да ме разберат хора като Мурджов, няма да отварям думи за права, демокрация, суверенно право и т. н. Не мога обаче да се въздържа да не обърна вниманието на това колко е обърната надолу с главата реалността в главата на този човечец: Гърция е била заела твърда позиция против претенциите на Скопие. Какви претенции бре, Дочоолу ефенди?! Че Македония използва името, което са избрали нейните граждани и на което има несъмнено право? Или пишман вемеровците ще оспорят и това, когато и в присвоеното от тях име фигурира понятието македонска? Къде в това, да се наричаш със собственото си име, има някакви претенции? Та нима някоя друга държава се нарича Македония? Гърция е тази, която предявява претенции към Македония вече повече от 15 години. Както и България впрочем.

Врати се назад   Врати се горе
   НАРОДНА ВОЛЈА
ДА ПОГЛЕДНЕМ ИСТИНАТА В ОЧИТЕ
Читај
“АЗ СЛУШАХ РАЗКАЗИТЕ НА БАБИТЕ И ДЕДОВЦИТЕ СИ И ТЕ МЕ ЗАПАЛИХА ЗА МАКЕДОНИЯ”
Читај
СРЕДБА СО ПРЕМИЕРОТ НА РЕПУБЛИКА МАЛТА, Г. ЏОЗЕФ МУСКАТ
Читај
ОБРАЌАЊЕ НА ОТВОРАЊЕТО НА ПРВАТА НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЈА ЗА ВИЗАНТОЛОГИЈА И МЕДИЕВИСТИКА
Читај
ЖИТЕЙСКИЯТ КРАЙ НА ЕДИН СВЕТЪЛ И ВЪЗВИШЕН ПЪТ
ЧитајОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

TJ-Hosting
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2018 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting