Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Отзвук

КОЛКО СА СКРИТИТЕ МАКЕДОНЦИ?

Горан Костов

В миналия си брой (брой 7 от т. г.) вестник “Народна воля” помести материал, в който се говори за положението на малцинствата в Република Казахстан. И както се подчертава в материала, човек сравнява, като вижда нещо или като чете, та и аз реших да направя едно сравнение.

Република Казахстан има 17 690 000 жители. Българското малцинство там, както пише в посочения брой на “Народна воля”, наброява 11 000 човека.
В България живеят около 7 500 000 граждани. А колко са македонци от тях?
Официално се твърди, че македонците в България са 5 000. Но това не е вярно. Това е долна, мръсна и подла лъжа, чрез която се манипулира общественото мнение. Близо 6 000 са македонците, подали заявления за членство в македонската Партия за икономическо развитие и интеграция на населението (ПИРИН), или както е известна ОМО “Илинден” - ПИРИН.
Но трябва да се знае, че:
- има македонци (това важи за всички етноси), които не желаят да членуват в никаква партия;
- има македонци, които членуват в някоя от стотиците политически партии в България и не желаят да я напуснат, за да станат членове на ПИРИН (поне докато ПИРИН не получи регистрация и македонското малцинство не бъде признато);
- има млади македонци, които се страхуват да изявят открито своето македонско самосъзнание, за да не си опропастят образованието и старта на професионалната си кариера;
- има и македонци, изградили известно обществено положение и осъществили професионален растеж, които имат семейства и деца, и се страхуват да не сринат всичко това;
- има македонци, които са изпаднали в среда, в която няма как да проявят етническата си същност.
Така че:
- когато македонците бъдат официално признати и като малцинство;
- когато бъдат регистрирани официално ОМО “Илинден” - ПИРИН, културно-просветните дружества на македонците в България и останалите македонски сдружения;
- когато спрат репресиите, тормозът, натискът, лъжите, клеветите, очернянето, фалшификациите, манипулациите;
- когато българската пропаганда спре да таксува македонците като престъпници;
- тогава ще може да се каже колко са македонците в България и ще се разбере, че техният брой е значително по-голям от броя на първите кандидати за членове на македонската партия.
Ако се обърнем към статистиката и математиката, ще видим, че след като в Казахстан при 17 690 000 население има 11 000 българи, а в България при около 7 500 000 има близо 6 000 членове на ПИРИН, то съотношението македонско малцинство към останалото население в България е по-голямо, отколкото в Казахстан на българите към другите. И това е днес. А утре?
Утре, когато и тук дойде демокрацията, както е дошла в Казахстан, ще въздъхнем свободно и ... тогава да му мислят върховистите и националистите, които сега ни тормозят и потискат.
Не, не! Няма страшно - ние няма да колим и бесим като бандитите на Ванче Михайлов. Та ние не сме техни духовни и идейни наследници, не кръщаваме улици и площади с имена на кръволоци и терористи, не поднасяме цветя на убийци, не отслужваме панихиди в памет на палачи. Ние сме мирни и толерантни хора. А върховистите, доносниците, фалшификаторите, агентите на зловещата ДС, националистите просто ще се удавят в безсилната си злоба, ще се задушат от вонята на бясната си ярост, че животът им е изтекъл в глух коловоз, че животът им е минал напразно и глупаво.

И това ще бъде най-голямото отмъщение за нас и най-голямото възмездие, което можем да получим от съдбата и от историята. А дотогава страни като Република Казахстан ще ни бъдат опора, надежда и маяк в справедливата ни, тежка и дълга борба. Но без борба няма победа!

Врати се на претходната страница   Врати се горе
 
С БАСНИ СРЕЩУ ИСТИНАТА, СЪС СТРАХ СРЕЩУ ПРАВОТО
Читај
НЕ, ДРУГАРЮ СЛЕДОВАТЕЛ, АЗ НЕ СЪМ БЪЛГАРИН. АЗ СЪМ МАКЕДОНЕЦ
Читај
ПРЕТСЕДАТЕЛОТ ИВАНОВ ОДРЖА ПРЕДАВАЊЕ НА ПРЕСТИЖНАТА ОКСФОРДСКА УНИЈА
Читај
ИВАНОВ: АРГУМЕНТИТЕ ЗА БЛОКАДА НА МАКЕДОНИЈА НЕМААТ МЕСТО ВО ПРОЕКТОТ ЗА ОБЕДИНЕТА ЕВРОПА
ЧитајП О К А Н А

Дружеството на репресираните македонци в България кани на среща всички граждани на България с македонско самосъзнание, които поради него са били репресирани по време на комунизма и след него, както и всички, които желаят да подкрепят каузата на репресираните македонци в България.
Елате да се опознаем, да обменим опит и да се организираме за защита на нашите права.
Малцина от репресираните македонци сме получили пълните си обезщетения. Правят се всевъзможни пречки от страна на властите, а мнозина не са информирани на какво имат право. Самото ни съществуване се прикрива от обществото.
Елате на събранието на репресираните македонци, което ще се състои на 22 август 2009 г. от 10.00 часа в Благоевград, на ул. “Полковник Дрангов” (старата “Тодор Ангелов”) в заведението пред двора на детската градина. Да покажем, че ни има, че не сме свели глави пред репресията и няма да замълчим пред измамата.
Заедно можем да направим много. За себе си, за паметта на близките и другарите, за каузата, за която сме страдали. Ако не се организираме, никой друг няма да се погрижи за нас!
Чакаме ви!

Македонија пее
 
АЈ ЗАСВИРЕТЕ МЛАДИ МОМЧИЊА
Ај засвирете млади момчиња,
песна весела со душа и срце,
мерак имам јас со вас да запеам,
песна убава, песна македонска.

Мерак имам јас со вас да запеам,
\ песна весела, песна мераклиска. (2)

Рефрен:
Ај со мерак ќе ти засвириме,
и со мерак ќе ти запееме,
кој што пее зло не мисли
тоа го велат и старите. (2)

Мојата песна знај се ќе победи,
среќата љубов тој во песна ќе претвори.
Среќен живот јас со песна поминав
со песна живеам, со песна ќе умрам. (2)

Рефрен: ..........................

 
АЈ, ЗАСВИРЕТЕ МИ ЧАЛГИИ
Ај, засвирете ми чалгии,
една песна мераклиска,
да се сетам на младоста,
да се врати в срце радоста.

Рефрен:
Свирете ми чалгии,
свирете ми се од срце,
празник ми е на душава,
денес плачам за младоста.

Ај, засвирете ми чалгии,
една песна како животот,
очи, солзи да наполнат,
душа моја да олеснат.

Рефрен: ..........................


КРУШЕВСКИ МАНИФЕСТ

Браќа земљаци и мили комшии!
Ние, вашите вечни комшии, пријатели и познајници от хубавото Крушево и неговите китни села, без разлика на вера, народност, пол и убежденија, не можејќи веќе да трпиме тиранијата на жедните за крф и гладните за чоечко месо муртати, шчо гледаат и нас и вас да дотерат до нош, и нас и вас да дотераат до питачки стап и нашата мила и богата земја Македонија да заприлегат на пуста пустиња, денеска дигнафне глава и решифне со пушка да се браниме от тие наши и ваши душмани и да добиеме слобода.
Вие мошне арно знајте оти ние не сне лоши и разбирате оти от мака си ја кладофне главата в торба, за да заживејме како браќа на оваја земја, ние ве имаме како сфои и сакаме до крај да останиме сфои.
Ние не дигнафне пушка протиф вас - това би било страм за нас; ние не дигнафне пушка протиф мирнио, трудољубивио и чеснио турски нарот, шчо се прерануат, како нас со крваф пот - тој јет наш брат и со него сне живејале и пак сакаме да живејме; ние не излегофне да колиме и да грабиме, да палиме и да крадиме - доста ни сет зулумите на безбројните деребеи по нашата сирота и окрвавена Македонија; ние не излегофне да порисјанчуваме и да бесчестиме вашите мјаки и сестри, жени и ќерки; требит да знајте оти вашио имот, вашио живот, вашата вера и вашата чес ни сет толку скапи, колку шчо ни сет скапи нашите. Анџак, за да си завардиме имото, живото, верата и честа, ние сне зеле пушка.
Ние не сне муртати на сфојата земја, шчо не родила, ние не сне арамии и јанкесеџии, а ревољуционери пот клетва да умриме за правото и за слободата; ние се бунтуваме протиф тиранијата и протиф ропството: ние се бориме и ќе се бориме протиф муртатите, протиф арамиите, протиф зулумќарите и јанкесеџите, протиф насилниците на нашата чес и на нашата вера и протиф тие шчо смучат нашата пот, и експлоатират нашио труд. От нас, и от нашите села да не се плашите - никому зијан не ќа сториме.
Ние не само ве имаме како сфои браќа, туку и ве жаљаме како сфои браќа, бидејќи разбираме оти и вие сте робје како нас, робје на царо и на царските бегој, ефендии и паши, робје на богатите и на силните, робје на насилниците и на зулумќарите, шчо ја запалија царшчината од четирите страни и шчо не натераа нас да дигниме глава за право, за слобода и за чоечки живот. За право, за слобода и за чоечки живот ве каниме и вас да дојдите заедно да водиме борба!
Елате, браќа мусљумани, при нас да тргниме протиф вашите и наши душмани! Елате под бајрако на “Афтономна Македонија”! Македонија јет заедничка наша мајка и викат за помош. Елате да скршиме синџирите на ропството, да се куртулиме от маки и страданија, и да пресушиме реките от крвој и солзи!
Елате при нас, браќа да си слејме душите и срцата и да се спасиме, та ние и нашата чељат и пречељат да живејат мирно, да си работат спокојно и да напредуат!...
Мили наши комшии! Како Турци, Арнаути и мусљумани, разбираме, вие се си мислите, оти царстфото јет ваше и оти вие не сте робје, шчом на царскио бајрак немат крст, а имат ѕвезда и месечина. Оти не јет така и оти грешите, вие брго ќе се сетите и ќа го разберите. Ама ако ви јет намуз да дојдите при нас и да се објавите протиф царската тиранија, ние, вашите по таткојна и по страданија браќа, немат да се докачиме и не ќа ве мразиме. Ние сами ќа се бориме и за нас и за вас, ако јет потребно, до еден ќа умриме пот бајрако за нашата и ваша слобода и за нашето и ваше право. “Слобода или смрт” јет писано на нашите чела и на нашио крваф бајрак. Ние веќе го дигнафне тој бајрак и немат враќање. Ако и вие нe имате како ваши браќа и ни сакате доброто, ако есапите пак да живејте со нас, како шчо сте живејале досега и ако сте верни и достојни синој на мајка Македонија, можите да ни поможите само со едно нешчо - а тоа јет голема помошт. да не се заортачите со душманите, да не дојдите со пушка протиф нас и да не прајте зулуми по рисјанските села!
Нека Господ Бог да благослојт светата борба за правото и слободата!
Нека сет живи борците за слободата и сите чесни и добри македонски синој!
Ура! За “Афтономна Македонија”!


(Крушевският манифест е официален документ на революционната власт на Крушевската република, написан на 6 август 1903 г. на македонски език (крушевски диалект). С това македонският език е въведен в официална употреба в тази македонска република, което ясно демонстрира истинските идеи и намерения на въстаниците. Негов автор е Никола Киров - Майски, макар някои автори да посочват за такъв Никола Карев. Манифестът е преведен на турски език и изпратен до съседните турски села. Запазен е отговор на кмета на село Алданци, в който се изразява разбиране и симпатия към мотивите на въстаниците.)


НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2017 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting