Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
РЕВНОСТЕН ПРОПАГАНДАТОР ЗА МИР, ДОБРОСЪСЕДСТВО, ПРАВДА, СВОБОДА И БРАТСТВО

ВЕРЕН И ДОСТОЕН ЗАЩИТНИК НА МАКЕДОНСКАТА НАЦИОНАЛНА КАУЗА

JАН ПИРИНСКИ

Много или малко са 30 години? Ако става въпрос за вестник, то това е една почтена възраст. Незаинтересованите читатели са си отишли, верните са се увеличили; повишили са се и изискванията към изданието, и вярата в него; пораснал е професионализмът на редакцията; станал е голям броят на строшените зъби от яростно стискане и скърцане от враговете на народната воля. Това е най-кратката равносметка днес – 1 октомври 2010 година – на рождения ден на вестник „Народна воля”.

На 1 октомври 1980 година се появява първият брой на вестника - в далечна Австралия, в гр. Сидней. Основателите са носители на свободолюбиви идеи и македонски патриоти - Александър Христов, Кръсто Енчев, Ангело Вретовски, Георги Чочков, Митре Мойсовски и други.
Още на първата си среща инициаторите единодушно избират за главен редактор Александър Христов. Взимат решение, поради голямата нужда от македонски вестник, изданието да е предназначено за македонците, живеещи в Пиринския дял на Македония и по села и градове из цяла България.
До края на 1980 година “Народна воля” излиза в Сидней, Австралия, а от 1981 година вече се печата и излиза в Лондон. Благодарение на политическите промени в България, от април 1992 година вестникът започва да излиза като месечник в Благоевград, Пиринския дял на Македония, разбира се, вече вписан и в българския каталог за вестници и списания. От този момент нататък главен и отговорен редактор на вестника по настояване на основателите му става Георги Христов с псевдоним Ян Пирински. Нужно е да се посочи, че до месец май 1996 година в. “Народна воля” излиза на 8 страници. След това се прибавя и притурката “Пирински пламен”, състояща се от 4 страници, които се списват на македонски език. В момента, както редовните ни читатели знаят, нашият вестник се печата на 12 страници, както 6 от тях са на македонски език.
Искам отново да посоча някои принципи, които обосновават истинския идеен и общочовешки характер на “Народна воля”. Всъщност, основната идея, целите и програмната насоченост са определени и ясни. Примерите, които следват, са доказателство за това. Още в първия си брой в уводната статия от Александър Христов, озаглавена “Към нашите читатели”, четем следното: “Драги македонски братя, вестник “Народна воля” има за цел да обедини всички честни и прогресивни македонци и заедно с тях да издигне високо неугасимия фар на свободата, правдата и братството! Този лъчезарен фар ще озарява освободителното дело не само на македонския народ, но и на всички поробени народи, защото истинското освобождение на един народ зависи от истинската свобода на всички народи по света.” И още, в уводната статия от март - април 1983 година със заглавие “Апел към македонския народ” четем: “Ние трябва да зачитаме правото на всеки и да се борим за свободата на всички поробени народи. Дори и най-малката етническа група има правото да съществува, да живее и да се развива свободно. Този, който отрича нейното право на съществуване, е подлец и враг на свободата.”
Както се вижда, в тези два малки откъса от уводните статии са фиксирани идейните принципи на в. “Народна воля”, същността и смисълът на неговия прогресивен и общочовешки характер. Посочва се ясно и открито борбата, която трябва да се води за зачитане на човешките права и свободи навсякъде по света.
Вестникът през тези 30 години последователно и непрекъснато доказва, че работи за истински добросъседски и приятелски отношения. Ние, от редколегията на “Народна воля”, винаги сме заявявали, че за осъществяването на добри взаимни връзки между съседите е необходимо да се решават всички спорни въпроси открито, искрено и без да се накърняват националните интереси на никого.
Винаги основна цел на вестника е била, е, и ще бъде да се разобличават фалшификаторите на македонската история и с факти и аргументи да се изтъква историческата истина за миналото на македонския народ. Но нека да е ясно, че това съвсем не означава, че сме отричали и отричаме българския народ и неговата реалност днес, или пък изразяваме някаква омраза към него, както някои български шарлатани имаха наглостта да ни приписват, заблуждавайки обществеността в страната, а така също и световната общественост. Нужно е да подчертая, че в. “Народна воля” бе, е и ще бъде морално задължен и отговорен да посочва и изобличава без задръжки, открито и ясно жалките и недостойни постъпки на някои български държавници, политици и псевдоисторици, които непрекъснато и ядно заявяват, че македонски народ и нация няма, че населението в Република Македония е българско.
Появата на “Народна воля” в България стана трън в очите на българските върховисти и националшовинисти. Те не очакваха появата тук на такъв вестник. Побесняха от омраза. Горките, не бяха навикнали някои да им посочва подлите и нечисти постъпки, фалшификациите и манипулациите и веднага се нахвърлиха като подивели върху него, лепейки му мръсни и лъжливи етикети, като “антибългарски”, “антинароден”, “антидържавен” и прочие все в тази насока. В атака се надигнаха българските вестници, радиа и телевизии, които яростно и открито заявиха своята омраза към в. “Народна воля” и към каузата, която той отстоява. Специалните български служби и прокуратурата активизираха дейността си, като достигнаха дотам, че вестникът няколко пъти бе конфискуван, без да съществува законно право за това. Но ние, от редколегията на вестника, бяхме наясно, че политическият процес в страната, въпреки всичко, се променя и тази безочлива постъпка на българските държавни и специални изпълнителни служби ще спре. Така и стана.
Поне засега в. “Народна воля” няма проблеми нито от специалните държавни служби, нито от българските медии. Изглежда се поосъзнаха и разбраха, или може би политическата реалност им наложи, че е нужно да се замислят и понасят мнението и на другомислещите по проблемите, които изданието обсъжда. България вече е член на Европейския съюз. Но въпреки това антимакедонската пропаганда, вместо да стихне и спре, все повече се разгаря по българските ежедневници, радиа и телевизионните канали.
Ние, македонците, сме възмутени от нестихващата антимакедонска истерия. Поради този факт в. “Народна воля” ще продължи да посочва безотговорната и непочтена антимакедонска шовинистична пропаганда и вярваме, че ще допринесем за разумното укротяване, от страна на българските власти, на развихрилите се в България недоброжелатели на добрите приятелски отношения между двете държави.
Не мога да не изтъкна и друг факт. В България всеки може да говори срещу нас, македонците, всичко каквото си пожелае, навсякъде и винаги, докато на нас ни е отнето правото да отговориме и се защитим. Няма диалог! Изправени сме пред непробиваема стена от мълчание, ако поискаме думата, и твърдоглаво се спазва девизът: за македонците или лошо, или нищо. И това ще бъде една от задачите на в. „Народна воля”: да отвори път за диалог. Защото не може да има демокрация без размяна на мнения, без пълна и истинска споделена свобода на словото, валидна и за малцинствата!
По случай 30-ата годишнина на в. “Народна воля” ние, от редколегията, изказваме нашата голяма и искрена благодарност към всички, които са помагали с материали или финансово вестника, и им пожелаваме дълъг живот, отлично здраве, щастие и много успехи. Специални поздравления на основните финансови спонсори, нека бъдат живи и здрави и продължат своята патриотична и благородна дейност.
С чувство на искрена признателност изказваме нашата голяма благодарност на генералния спонсор на вестника - Здружениe на македонски заедници - Сидней – Австралия, на нейните членове, на ръководството й и на председателя на дружеството г-н Игор Александров. Благодарение на тяхната патриотична активна дейност и финансова помощ вестник „Народна воля” продължава своята отговорна общочовешка и историческа мисия – защитник не само на македонците, но и на всички хора по света без разлика на националност, раса и вяра, на които са отнети човешките права и свободи.
Уверяваме нашите македонски братя и сестри, че ние, от редколегията, и за в бъдеще ще останем верни на своята национална кауза, като издигаме още по-високо знамето на истинското приятелство между съседите, за мирно съжителство и просперитет.

Вестник “Народна воля” навърши 30 години. Години, с които на дело доказа отговорната си мисия: да се бори за правата на македонците в България, да изобличава безсрамната българска антимакедонска пропаганда, да проповядва идеи за добросъседство, приятелство и мир, да води справедлива борба в интерес за доброто на всички страни на Балканите, борба в името на разума, правдата и свободата на народите. Това ще бъде наша цел и в бъдещите години!

 
   НАРОДНА ВОЛЈА
Слоганот „Македонија е бугарска“ прогласен за официјална стратешка цел на Бугарија е закана по мирот
Читај
ПОЧЕТОХА ПАМЕТТА НА ВОЙВОДАТА АТАНАС ТЕШОВСКИ
Читај
Гласовете ви чуваме
Читај
Бугарија да ги изврши пресудите во корист на здруженијата на Македонците
Читај
Бугарија сака да го наметне своето видување за историјата
Читај

Излезе от печат второ, преработено, разширено и допълнено издание на

История на Македония
апология на македонството

от проф. д-р Георги Радулов


Книгата има общо 570 страници. Цена - 15 лева.
Купете си я преди да се е изчерпал тиражът.

Важно! Важно! Важно!

Дружеството на репресираните македонци в България припомня на всички репресирани през комунистическия период заради македонските си убеждения и съзнание, както и на техните потомци, че срокът за подаване на молби за компенсации и обезщетения е удължен до края на 2011 г. Молбите се внасят в областните управи, и пак там можете да научите и какви точно документи ви са необходими. Отварянето на тези досиета е от голямо значение за македонското малцинство в България.

Поезија
МАКЕДОНСКИ ОТГОВОР

На вестник „Народна воля” – по случай 30 години от излизането на първия му брой

Ето ме – с ръка върху сърцето,
просълзявано от черни думи,
че съм пътник за натам, където
няма страх от подлост и куршуми.

Даже нож до кокал да опира
и отровна чаша да изпие,
истина не може да умира,
камо ли на две да се превие. –

За да бъда никой! А без корен
може ли живот да съществува? -
Все едно – убит или съборен,
към безкрайно нищо ще отплува.
И така ... нататък до безкрая
чужди дом с потта си да съзиждам,
кой съм и защо съм – да не зная,
а къде отивам – да не виждам. -

Робът е удобен – до възхита,
че не търси път към светлината
и дори сълзата си не пита
кой му е виновен за съдбата.

Робът за Родина не тъгува
и не лее кръв за свободата,
а когато на смъртта слугува,
няма равностойност на Земята.
Случи ли се Юди да прекършат
крехките крилца на мекотели,
хлябът и лъжата ще довършат
новите поръчкови разстрели.

Хлябът ли? С трагична баладичност
и с ръцете на позорни нрави
може над абдалова безличност
златни ореоли да постави.

И лъжата е велика сила,
че безброй школовки като мине
може чрез тръбачи на резила
всяка сляпа истина да срине.
Ала всяка доблест под небето,
ала всеки нож за гилотина,
длъжни са да знаят, че сърцето
не продава съвест и Родина.

Не като страхливец и наивник
при лакейски завет ще се крия,
даже и да имам за противник
цялата световна мръсотия!

Александър МакедонскиИЛИНДЕНСКА - 1990-та

На Никола Вапцаров

Поете,
пак със мръсните ръце
днес пипат във душата на народа.
Но вече не прикриват свойта цел
потомците на вълчата порода,

която преди век света продра
със воплите по свойте братя роби,
а тайно –
в дива глутница се сбра
на брата роб земята да зароби.

Задружно сe нахвърлиха тогаз,
да не пропуснат по-тлъст пай
да сграбчат.
Не сме ги викали,
но кой ни пита нас?
За тях сме ние не народ,
а плячка.

Отхапаха по къс.
А сетне с вой
заръфаха се стръвно за гърлата,
вбесени –
искаха със кървав бой
да си докажат върху нас правата.

Но никой не доби нотариален акт.
Затуй те днеска пак се сдушват
здраво,
обзети от едничка мисъл –
как
властта си тук да увековечават.
Отново днес решават вместо нас,
отричат пак правата ни изконни.
В защита дръзнем ли да вдигнем
глас,
те обявяват ни извън закона.

Извън закона –
в своята земя,
изгнаници –
във своята родина.
Умът изтръпва в ужас,
онемял
пред тая страшна
варварска картина.

Да!
Ние носим тежката вина,
че в този слънчев кът сме се родили.
Престъпно е, че родната страна
така обичаме.
О, Боже мили!

Законът вълчи право им е дал –
затуй законно вършат беззакония,
погазват с ярост вяра,
идеал –
свободна да пребъде Македония.

Но ние няма да я предадем –
ще бдим, поете, с вашите плакати:
“Свободна искаме,
не щем,
не щем протекторати.”

Петър Мицков

Македонија пее

ТАКИ ДАСКАЛОТ

Таму ле мајко близу Битола
во реорската густа корија
Таки даскалот славно загинал
со неговата верна дружина
со нив загина смела другарка
млада Елпида Караманова.

Предадени од клети шпијони
ги сардисаа од сите страни
пушки згрмеа бомби стрештеа
крвава почна борба нерамна.

Тогаш извикал Таки даскалот
на неговата верна дружина
фрлајте бомби тиран сотрете
живи во раце не се давајте.

Клети тирани борба нерамна
сета дружина му ја избија
Таки даскалот жив не се даде
самиот крвта си ја пролеа
откачил бомба на неа легнал
За слободата на Македонија.

ТАМУ ДОЛУ КРИВОЛАЧКО

Таму долу Криволачко Црвени Брегови
умре јунак македонец Никола Петров. (2)

Со фашистка полиција борба водеше
цел ден он се стражуваше и им викаше (2)
Ви крвници на народот надвор од тука
Македонија се дига вас да истера. (2)

Јас сум чесен македонец крв македонска
вашите раце не се давам, сам се убивам. (2)
Спиј спокојно наш другару Никола Петров
ти загина за слобода за Македонија. (2)
Our Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting