Високо звание за македонски лидер и журналист

СТОЙКО СТОЙКОВ - ДОКТОР НА ИСТОРИЧЕСКИТЕ НАУКИ

ЖАНА П. БОЖИНОВСКА


Стойко Иванов Стойков е роден на 16 април 1974 г. в гр. Сандански. Средно образование получава в родния си град, а след това завършва история във Философския факултет при университета „Св. св. Кирил и Методий” в Скопие, като му е връчена наградата “Любен Лапе” за студент по история, дипломирал се с най-висок успех през 1997 г. През 2003 г. защитава първата си дисертация в Скопие по тема от македонската средновековна история.

В организираната дейност за защита правата на македонците в България се включва през февруари 1990 г. , ненавършил 16 години, и е един от участниците през март 1990 г. в първия македонски протест в София след падането на комунизма. Член и активист е на ОМО “Илинден” в периода 1990 - 1996 г. През 1997 г. участва активно в процесите за обединяване на македонското движение, които довеждат до създаването на ОМО “Илинден”-ПИРИН. През 2004 г. е избран за съпредседател на ОМО ПИРИН, а от 2006 г. досега е съпредседател на ОМО “Илинден”-ПИРИН. Изпълнявал е длъжността за връзка с медиите и международните връзки и като такъв е участвал в повечето изявления, интервюта, срещи с чуждестранни дипломати, правозащитни организации, международни комисии и политици в този период. Говорил е пред парламентарната група на ЕФА - Зелените и през 2006 г. е провел пресконференция в Европейския парламент за признаването на македонското малцинство в България.

Като представител на македонците от България и пратеник на ПИРИН и в. „Народна воля” е посетил редица страни и е водил разговори с много македонски организации и македонци в САЩ, Канада, Австралия и др.

Докторската си дисертация написва в България, а я защитава в Скопие на 17 януари 2013 г. пред комисия, включваща един академик, трима професори и един доцент. Стойков планува да продължи по досегашния път едновременно на научното и журналистическото поприще и в движението за защита правата на македонците в България.

* * *

Поднасяме ви извадки от доклада на комисията, приела докторската дисертация на Стойко Стойков.

„Докторската дисертация със заглавие „Понятията ‚славяни‘ и ‚българи‘ в Македония и България от VII до XIII век (явление и значение)“ е плод на дългогодишни изследвания на м-р Стойко Стойков. На база на детайлен анализ на писаните източници от византийско, латинско, славянско и друго потекло и критично проучване на съответната историографска литература, м-р Стойко Стойков изследва и научно обработва посочените етнополитически понятия, които са имали значителна роля в македонската средновековна история.

Докторската дисертация на м-р Стойко Стойков е обемен труд от 624 авторски страници текст (...).

Текстът на дисертацията е подкрепен, допълнен и обогатен с обемен научен апарат от над 2500 бележки под линия. Това представлява още едно потвърждение за студиозния и задълбочен научен подход на кандидата в обработката на представения материал.

Предложение

Докторската дисертация на м-р Стойко Стойков със заглавие „Понятията ‚славяни‘ и ‚българи‘ в Македония и България от VII до XIII век (явление и значение)“ представлява значим изследователски труд, базиран върху релевантен изворов материал и адекватна научна историографска литература. С детайлен анализ на източниците от различно потекло, с отговорен, студиозен и обективен научен подход, м-р Стойко Стойков обработва посочените етнополитически понятия, тяхната поява, начин на използване, значението, развитието и отношението между тях. С това до голяма степен допринася за тяхната демистификация и дава възможност за правилно разбиране на етническите състояния в Македония и България в посочения период.

Докторската дисертация на м-р Стойко Стойков представлява значителен научен принос в македонската медиевистика и допринася за разсветляване на много въпроси от македонската средновековна история. Поради това, имаме чест да предложим на Наставно-научния съвет да приеме приложения доклад и да даде възможност на м-р Стойко Стойков на публична защита на докторската дисертация.

Членове на комисията:
проф. д-р Коста Аджиевски,
акад. д-р Георги Попатанасов,
проф. д-р Александър Атанасовски,
проф. д-р Бобан Петровски,
доц. д-р Тони Филиповски.”

* * *

През 2003 година Стойко Стойков започва работа във в. „Народна воля” като редактор, а дотогава е наш активен сътрудник. От април 2007 година става заместник-главен редактор на македонския ни вестник. Като журналист той създава и организира издаването и на бюлетина „Македонски глас” и активно участва в изработването на почти всички материали на партията.

Редакционният колектив на в. „Народна воля” му пожелава много здраве, успехи в личния живот и все така с огромна любов да громи усилията на тези, които ни отричат и мразят!