Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Исторически истини от български учени

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

Проф. ВЕСЕЛИН БЕШЕВЛИЕВ

В миналите броеве публикувахме книгата на изтъкнатия български учен академик Гаврил Кацаров за историята на антична Македония. От този брой започваме да публикуваме книгата на друг изтъкнат български учен и също академик Веселин Бешевлиев (член-кореспондент на БАН от 1941), посветена конкретно на въпроса за народността на старите македонци, публикувана през 1932 г. И двете книги ясно показват, че най-изтъкнатите български учени в миналото са смятали, че древните македонци не са били гърци. Публикуваме книгата със съкращения на някои места на чужди езици. Такива места ги отбелязваме с […]. На някои даваме чуждия текст в превод. Бележките под линия даваме в скоби.
Обаче Хаджидакис забравя, че Филип II като потомък на Хераклидит е могъл да мине и за грък. A Хераклидският произход на македонския царски род е бил признаван и от Диодор, вж.
XVII 1, 5 Ἀλέξανδρος οὖν γεγονὼς κατὰ πατέρα, μὲν ἀφ᾿ Ἡρακλέους, κατὰ δὲ μητέρα τῶν Αἰακιδῶν οἰκείαν ἔσχε τὴν ψύσιν καὶ τὴν ἀρετὴν τῆς τῶν προγόνων εὐδοξίας.
Според Хаджидакис и следните две места из Плутарховия животопис на Фламин свидетелствали за гръцкия облик на македонците:…
Че Хаджидакис не е прав по отношение на първото от приведените места, вече доказа Г. И. Кацаров, като забеляза съвсем правилно, че гърците поради дългото владичество на македонците над Гърция били свикнали с тази власт (ἀντὶ τῶν συνήθων) и лесно могли да смятат всяка друга власт за чужда. Но Хаджидакис не е прав и по отношение на второто место. Това място свидетелства всъщност против мнението на Хаджидакиса (стр. 48): „mit Ausnahme der Persischen Kriegemeinten also diese Leute in Bezug auf alle übrigen Kriege, mithin auch auf die mit den Makedoniern, dass sie Griechenland mitsich selbst, die Griechen unter einander geführt hätten“. Защото тук се споменуват само сражения, които са водили гърците, a не и македонците. Следователно последните явно се отделят от гърците.
Хаджидакис, за да подкрепи своето становище, привежда из съчинението Romanorum historiae на късния гръцки историк Апианъ следните две места:...
Обаче и тези места не могат да служат като доказателства за гръцкия облик на македонците. Защото в първия текст мисълта, че Филип и етолите поради своите взаимни спорове ставали причина гърците да попадат под римско робство, не предполага непременно, че македонците са били гърци. Тя може да стои във връзка с различен ред на мисли. Нима, ако се каже днес, че несъгласието между балканските държави през 14 в. е осигурило властта на турците над Балканския полуостров, би могло да се заключи от това, че балканските народи са били едноплеменни? Освен това в приведения текст се говори само за Филип, a не и за македонците. A не трябва да се забравя, че македонският царски род е минавал за гръцки. Гръцкият характер на македонците не се доказва и от втория текст. Защото от обстоятелството, че македонската държава е служила като преграда срещу нахлуванията на варварите в Елада, не следва по необходимост, че и самите македонци са били гърци. Сам Фламин, който изказва тази мисъл, добавя още, че Филип трябва да отстъпи на гърците известни места. Явно е в случая, че македонците не се включват в понятието гърци.
 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comБ Л А Г О Д А Р Н О С Т!

Редакцията на вестник “Народна воля” изказва своята най-искрена признателност и почит на Минчо Ташев от Канада за често изпращаната финансова помощ на вестник “Народна воля”.
Редакцията на вестника благодари на дарителя за патриотичния жест и му пожелава здраве, щастие и успехи в живота.СКРЪБНА ВЕСТ

ПЕТЪР СТОЕВ ХРИСТОВ

На 26.11.2020 година в град Благоевград почина Петър Стоев Христов, роден на 02.07.1936 година в село Яново, Санданско, Пиринския дял на Македония.

Петър Христов живя и израсна в семейство с македонско национално чувство, наследено от дядо му Стоян Христов, който е участвал в четите на Яне Сандански и Илия Кърчовалията в борбата за освобождението на Македония от турското робство и възстановяване на самостоятелна македонска държава. А стрико му Иван пък заедно с македонските партизани от Егейския дял на Македония участва за прогонването на българските окупационни войски от Македония. Всъщност Петър още от малък вече знае коя е неговата родина и националната си иден- тичност. А по примера на братята си Александър и Георги, Петър, пленен от музата на поезията, започва да пише стихове, някои от които се публикуват във в. „Народна воля”. Издава стихосбирката „Почти на ручей ромон” през 2003 година в Благоевград.

В поетичните му творби е отразена непрекъсната му жажда за доброта и човечност, и голямата му любов към Македония, за която посвети няколко стихотворения. Петър бе изключително скромен и човечен, с нежна душа на поет и с непокорен дух за правда и справедливост.

Председателството на ОМО „Илинден” – ПИРИН и редколегията на в. „Народна воля” изказват най-искрени съболезнования на опечалените!
Почивай в мир, Петре! Поклон пред светлата ти памет!!!


Поезия

ПЕСЕН ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Грозна буря – черно ято
с гръм коситба ще коси –
иде гибел, от която
няма кой да го спаси.

Грозна буря се извива,
птици спрели песента.
Гоце Делчев са убили!
Тъжна, майко, е вестта!

Майски ден е, а след боя
потъмнява свода син.
Наведи се, майко моя,
да целунеш своя син!

А когато го прегърнеш
с две илинденски ръце,
в свято слънце ще превърнеш
най-безсмъртното сърце.

Нека в черната разлъка
пеят житни класове!
Нека робската ни мъка
ражда нови синове!

И над мъртвите усои
пак ще грейне сводът син.
И отново, майко моя,
ще вървиш след своя син!

И когато суховеи
веят мъртви знамена,
той ще пази от злодей
твоя дом и бъднина!

ПЕТЪР ХРИСТОВOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting