Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Исторически истини от български учени

КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ

Проф. ВЕСЕЛИН БЕШЕВЛИЕВ

В миналите броеве публикувахме книгата на изтъкнатия български учен академик Гаврил Кацаров за историята на антична Македония. От този брой започваме да публикуваме книгата на друг изтъкнат български учен и също академик Веселин Бешевлиев (член-кореспондент на БАН от 1941), посветена конкретно на въпроса за народността на старите македонци, публикувана през 1932 г. И двете книги ясно показват, че най-изтъкнатите български учени в миналото са смятали, че древните македонци не са били гърци. Публикуваме книгата със съкращения на някои места на чужди езици. Такива места ги отбелязваме с […]. На някои даваме чуждия текст в превод. Бележките под линия даваме в скоби.
Приведените места обаче не могат да имат някаква особено голяма убедителна сила. Защото в договора се е застъпвало преди всичко официалното мнение на македонския цар, a именно, че той е грък (по произход), че всичко се прави от името на гръцката народност, на която той е претендирал да бъде вожд, и че македонците са част от тази народност, без да се държи сметка дали това отговаря на действителността, или по-скоро на Филиповите политически домогвания. От друга страна, самите картагенци, които са възприели и одобрили текста на договора, по всяка вероятност не са могли да знаят в какво етнографско отношение стоят македонците спрямо гърците. A освен това за тях е било сигурно съвсем безразлично дали македонците са били действително гърци, или не. За тях е било важно, че македонците са господарите на Гърция. Картагенците впрочем не са имали никакъв интерес да повдигат въпрос за народността на македонците дори ако са знаели, че те не са гърци, както са правили това римляните, за да използват различието между гърци и македонци за своите завоювателни цели. Най-сетне за правилната оценка на всички тези известия не трябва да се изпуска изпредвид, че те произлизат от едно късно време, когато може би особеностите на македонците като отделен народ са били доста заличени. Така напр. по това време македонците отдавна са били престанали да си служат със своя майчин език и са говорили съвременния там гръцки. Поради всичко това те лесно са могли да минат за гърци пред самите гърци, a още по-лесно пред чужденците.
От изложеното дотук се вижда, че едни от доказателствата, приведени от застъпниците на гледището за гръцкия характер на македонците, не са всъщност никакви доказателства, a други имат много малко, чисто субективно значение. Всички тези доводи, сравнени с доводите за негръцкия облик на македонците, се явяват съвсем слаби, почти нищожни.
VI. Македония и Елада като географски понятия
Настоящето изложение на известията за народната принадлежност на старите македонци не би било достатъчно, ако се изоставят сведенията за северните граници на Стара Елада, т.е. дали древните са смятали Македония като принадлежаща към Елада, или не. Излагането на този вид известия се налага от обстоятелството, че отделянето или причисляването на Македония към Елада стои в тясна връзка със схващането на древните за народната принадлежност на старите македонци. Защото в повечето случаи причисляването на Македония към Елада е ставало не въз основа на някакъв географски принцип, a въз основа на това дали македонците са били смятани за гърци, или не.
 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comБ Л А Г О Д А Р Н О С Т!

Редакцията на вестник “Народна воля” изказва своята най-искрена признателност и почит на Минчо Ташев от Канада за често изпращаната финансова помощ на вестник “Народна воля”.
Редакцията на вестника благодари на дарителя за патриотичния жест и му пожелава здраве, щастие и успехи в живота.СКРЪБНА ВЕСТ

ПЕТЪР СТОЕВ ХРИСТОВ

На 26.11.2020 година в град Благоевград почина Петър Стоев Христов, роден на 02.07.1936 година в село Яново, Санданско, Пиринския дял на Македония.

Петър Христов живя и израсна в семейство с македонско национално чувство, наследено от дядо му Стоян Христов, който е участвал в четите на Яне Сандански и Илия Кърчовалията в борбата за освобождението на Македония от турското робство и възстановяване на самостоятелна македонска държава. А стрико му Иван пък заедно с македонските партизани от Егейския дял на Македония участва за прогонването на българските окупационни войски от Македония. Всъщност Петър още от малък вече знае коя е неговата родина и националната си иден- тичност. А по примера на братята си Александър и Георги, Петър, пленен от музата на поезията, започва да пише стихове, някои от които се публикуват във в. „Народна воля”. Издава стихосбирката „Почти на ручей ромон” през 2003 година в Благоевград.

В поетичните му творби е отразена непрекъсната му жажда за доброта и човечност, и голямата му любов към Македония, за която посвети няколко стихотворения. Петър бе изключително скромен и човечен, с нежна душа на поет и с непокорен дух за правда и справедливост.

Председателството на ОМО „Илинден” – ПИРИН и редколегията на в. „Народна воля” изказват най-искрени съболезнования на опечалените!
Почивай в мир, Петре! Поклон пред светлата ти памет!!!


Поезия

ПЕСЕН ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Грозна буря – черно ято
с гръм коситба ще коси –
иде гибел, от която
няма кой да го спаси.

Грозна буря се извива,
птици спрели песента.
Гоце Делчев са убили!
Тъжна, майко, е вестта!

Майски ден е, а след боя
потъмнява свода син.
Наведи се, майко моя,
да целунеш своя син!

А когато го прегърнеш
с две илинденски ръце,
в свято слънце ще превърнеш
най-безсмъртното сърце.

Нека в черната разлъка
пеят житни класове!
Нека робската ни мъка
ражда нови синове!

И над мъртвите усои
пак ще грейне сводът син.
И отново, майко моя,
ще вървиш след своя син!

И когато суховеи
веят мъртви знамена,
той ще пази от злодей
твоя дом и бъднина!

ПЕТЪР ХРИСТОВOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting