Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Един век не стига

ПРЕДВЗЕТОСТТА КАТО ГАРАНТ ЗА НЕОБЕКТИВНОСТ

ИВО КОСТАДИНОВ


Самата книга има много достойнства, защото в нея авторът пише по еднакъв безпристрастен начин за политиката на сърбизация, българизация и гърцизация в Македония. Ето какво казва целият пасаж, от който е изваден цитатът на българската медия „След Букурещкия договор от 1913 година сръбската власт започна с „колонизацията“ на новополучените територии. С предоставяне на земя се привличат сръбски, далматински и хърватски заселници, които иначе биха заминали за Америка. Този процес заедно с прогонването на българските елементи, които не можеше да се намалят, трябвало да донесе бърза сърбизация на присвоените земи. Този процес впрочем нямал време да покаже реални резултати, защото две години след завладяването на Стара Сърбия почти цяла Македония вече се намираше в ръцете на българите. Вместо да влияят, югославските колонисти станаха обект на най-груба българизация“. По-нататък Дьо Бел казва и откъде са се появили българските елементи, които сърбите преследвали: „Вече споменахме какво експанзионистично оръдие представлява екзархийската църква. Само фактът, че някой принадлежи към тази църква - която по някакъв начин създава българинът - го отделя и прави различен от другите балкански раси. Така той попада под влияние на свещеничество, което е предано на властта в София, колкото и православното (патриаршеското, бел. моя) свещеничество е на атинската, а знаем с каква жар това свещеничество - без много срам от методите - набира своите вярващи. Наред с това в служба на българизма е и една по-висша класа, един вид буржоазия, която действа и сред първобитните българи и сред българизираните македонци... Българизмът, на който служели пролетариатът, поповете и интелектуалците, в Македония преди балканските войни е постигнал много голямо влияние“.
Бушие дьо Бел старателно и обективно описва дейността на всяка от страните, завоювали парче от Македония през 1913 година: „Подялбата на Македония, доколкото може сега да се оцени, когато повечето от училищата са затворени поради липсата на учители и сгради, пък дори и на ученици - изглежда в този смисъл има отрицателни последици за жителите. Всяка от страните, собственички на дял от Македония, иска от своето училище да създаде официален инструмент за асимилация и преследва противниковите училища; затова отсега селянчето ще учи само на гръцки, сръбски или български в зависимост от страната, в която живее и неговият собствен език, македонският диалект, отсега нататък ще бъда само презряно наречие“.
„Балканските войни със своите свирепости отминаха. В първата при оттеглянето си турците палели християнски села, както християните с напредването си палели турските. Във втората балканска война македонците са били желани от всички страни завоевателки и от всички са страдали. След Букурещкия мир положението се подобрило, но за съжаление всяка от балканските страни започнала да „асимилира“ населението на нейна територия... Войната от 1915 година донесе нови бомбардировки, нови палежи, нови изселвания. Чак през есента на 1916 година, когато фронтовете се затвърдиха, жителите на Македония, която окупираха съюзниците, доживяха период на незапомнен мир. Що се отнася до населението от другата страна на границата, не се знае много, освен че то е предмет на силна българизация“.
Трудно може да се добави нещо пред подобна категорична и вярна оценка на събитията. Тук стигаме до един от най-важните епизоди в книгата. Авторът наред с характеристиката, която дава на македонците, се е потрудил да открие и произхода на всяка от борещите се за доминация народност в Македония в главата „Сблъсъкът на расите: българите, сърбите и гърците“:
„Българите. Българското население от Македония има два произхода: заселени жители от България и българизирани македонски славяни.
Сърбите - дали в Македония може да се намерят преселени сърби и напълно сърбизирани македонци, т.е. със сръбско национално самосъзнание в рамките на сръбските национални организации? Трябва да се признае, че преди балканските войни сръбската експанзия и влияние бяха съвсем слаби и по двете причини“.
Едва ли би могло да се намери по-точно и кратко определение за появата на т.нар. „македонски българи“ в новата история. Тези няколко изречения показват защо тази книга 100 години не е била преведена на български. Показват и защо българската политика е нападателна и държи винаги да накара другите да доказват произхода и историята си, без да отваря дума за собствените си. Зад тази реакция, възприета като еталон за поведение в България, прозира страх. Страх от фактите, страх от неудобните въпроси, страх от обективния и безпристрастен анализ на историята. Кой в днешно време има нужда от този страх? Хората, страната, гражданите на Европейския съюз, които могат да живеят и гласуват свободно в България? Не, никой няма нужда от подобно нещо и е време България да положи някакво усилие, за да се освободи от насадените си страхове. Ролята на медиите в това отношение е важна и те трябва да осъзнаят своята отговорност, независимо дали отразяват дребни или значими събития.
 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comБ Л А Г О Д А Р Н О С Т!

Редакцията на вестник “Народна воля” изказва своята най-искрена признателност и почит на Минчо Ташев от Канада за често изпращаната финансова помощ на вестник “Народна воля”.
Редакцията на вестника благодари на дарителя за патриотичния жест и му пожелава здраве, щастие и успехи в живота.СКРЪБНА ВЕСТ

ПЕТЪР СТОЕВ ХРИСТОВ

На 26.11.2020 година в град Благоевград почина Петър Стоев Христов, роден на 02.07.1936 година в село Яново, Санданско, Пиринския дял на Македония.

Петър Христов живя и израсна в семейство с македонско национално чувство, наследено от дядо му Стоян Христов, който е участвал в четите на Яне Сандански и Илия Кърчовалията в борбата за освобождението на Македония от турското робство и възстановяване на самостоятелна македонска държава. А стрико му Иван пък заедно с македонските партизани от Егейския дял на Македония участва за прогонването на българските окупационни войски от Македония. Всъщност Петър още от малък вече знае коя е неговата родина и националната си иден- тичност. А по примера на братята си Александър и Георги, Петър, пленен от музата на поезията, започва да пише стихове, някои от които се публикуват във в. „Народна воля”. Издава стихосбирката „Почти на ручей ромон” през 2003 година в Благоевград.

В поетичните му творби е отразена непрекъсната му жажда за доброта и човечност, и голямата му любов към Македония, за която посвети няколко стихотворения. Петър бе изключително скромен и човечен, с нежна душа на поет и с непокорен дух за правда и справедливост.

Председателството на ОМО „Илинден” – ПИРИН и редколегията на в. „Народна воля” изказват най-искрени съболезнования на опечалените!
Почивай в мир, Петре! Поклон пред светлата ти памет!!!


Поезия

ПЕСЕН ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Грозна буря – черно ято
с гръм коситба ще коси –
иде гибел, от която
няма кой да го спаси.

Грозна буря се извива,
птици спрели песента.
Гоце Делчев са убили!
Тъжна, майко, е вестта!

Майски ден е, а след боя
потъмнява свода син.
Наведи се, майко моя,
да целунеш своя син!

А когато го прегърнеш
с две илинденски ръце,
в свято слънце ще превърнеш
най-безсмъртното сърце.

Нека в черната разлъка
пеят житни класове!
Нека робската ни мъка
ражда нови синове!

И над мъртвите усои
пак ще грейне сводът син.
И отново, майко моя,
ще вървиш след своя син!

И когато суховеи
веят мъртви знамена,
той ще пази от злодей
твоя дом и бъднина!

ПЕТЪР ХРИСТОВOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting