Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.
Акад. Иван Катарџиев

ЕДНО ПАТУВАЊЕ ОД ПИРИН ВО СКОПЈЕ, ГЛАВЕН ГРАД НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА 1944-1989.
ЧЕКОРЕЊЕ ВО ВРЕМЕТО И ПРОСТОРОТ


Акад. Иван Катарџиев

Веднаш по објавувањето на Резолуцијата на ИБ во Бугарија во која постоело силно спротивставување на решенијата на 10. Пленум од 1946 година за признавањето на македонската нација, започнува интензивна антимакедонска хајка. Целта е брзо да се ликвидираат решенијата на 10. Пленум за постоењето на македонското национално малцинство во Пиринска Македонија. Меѓутоа, бугарските националисти добро знаеле дека голем дел од македонската интелигенција во Пиринска Македонија силно ја прифатија идејата за обединување на двата дела на Македонија – пиринскиот со Народна Република Македонија, иако за кус период таа успешно го подигна своето македонско национално сознание. Голем дел од македонските маси исто така искрено ја прифатија идејата за обединување со НР Македонија, надевајќи се меѓу другото дека тоа ќе им овозможи да се извлечат од бедата во која живееле. Поради тоа обединувањето со НР Македонија без оглед на полицискиот притисок и агресијата не можела брзо да ги даде очекуваните резултати. За успехот на својата агресивна антимакедонска политика во Пиринска Македонија, БРП(к) почнува да применува двоен однос. На една страна во пропагандата тврди дека Партијата останува верна на примената на политиката на културна автономија во Пиринска Македонија, на друга страна експресно ги протерала македонските учители, книжарите и другите културни работници што работеле во Пиринска Македонија под изговор дека сите биле агенти на УДБА. На местата на прогонетите учители ќе бидат поставени месни кадри коли завршиле училишта на бугарски јазик и кои немале никаков допир со македонскиот литературен јазик и историја. Покрај тоа лицемерно било кажано дека учениците македонскиот јазик ќе го изучуваат факултативно. При што за убедливоста на својата пропаганда се служеле со ставовите на Георги Димитров. Потврда за тоа претставува статијата во весникот „Работничко дело“ од 10 јули 1949 година под наслов „Големиот пријател на македонското ослободително дело“. Во оваа статија меѓу другото се вели: „Една од саканите идеи на другарот Димитров била идејата за јужнословенската федерација. Со неа тој ја поврзувал другата сакана идеја за единството на пиринскиот крај со Вардарска Македонија.“ Веднаш по тоа, следи обвинување дека, за тоа што не се остварила оваа идеја се виновници Титовци „кои се залагаат пиринскиот крај да се приклучи кон македонската република без создавањето на јужнословенската федерација“. Поентата на оваа статија се состои да се подвлече дека Димитров до крајот на својот живот останал учител на македонскиот народ и дека македонските родољуби секојпат ќе ги следат советите во борбата со буржоаскиот национализам.
Бугарската шовинистичка пропаганда името на Димитров уште извесно време ќе го злоупотребува против Македонија. Тоа ќе го чини сè додека не сфати дека името на Димитрова за поддршка на бугарската антимакедонска пропаганда повеќе не ги дава посакуваните резултати.
17. Бунт на Помаците во Пиринска Македонија против режимската
 
   НАРОДНА ВОЛЈА
КОЙ УНИЩОЖАВА ИСТОРИЧЕСКИТЕ ИСТИНИ? КОЙ ПРАВИ КОЩУНСТВО В БОЖИЯ ХРАМ?
Читај
КЪМ ВЪПРОСА ЗА НАРОДНОСТТА НА СТАРИТЕ МАКЕДОНЦИ
Читај
„...НЕ МОЖЕХ ДА СИ ОБЯСНЯ ОМРАЗАТА ИМ КЪМ МЕН ЗАРАДИ ТОВА, ЧЕ СЪМ МАКЕДОНЕЦ“
Читај
МЕМОРАНДУМОТ НА МАНУ, МПЦ-ОА И УКИМ ПОВИКУВА НА ОДБРАНА НА НАЦИОНАЛНИТЕ ИНТЕРЕСИ
Читај
СО БЛЕДСКИОТ ДОГОВОР БУГАРИЈА ПРИЗНАЛА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК, НАРОД И МАКЕДОНЦИ, СЕ ШТО ДЕНЕСКА СПОРИ
Читај
В А Ж Н О   С Ъ О Б Щ Е Н И Е!

Известявамe читателите на вестник „Народна воля“, че книгата „Гневът на правдата“ от Ян Пирински вече може да четете и на интернет на следния адрес:

www.gnevot-na-pravdata.comБ Л А Г О Д А Р Н О С Т!

Редакцията на вестник “Народна воля” изказва своята най-искрена признателност и почит на Минчо Ташев от Канада за често изпращаната финансова помощ на вестник “Народна воля”.
Редакцията на вестника благодари на дарителя за патриотичния жест и му пожелава здраве, щастие и успехи в живота.СКРЪБНА ВЕСТ

ПЕТЪР СТОЕВ ХРИСТОВ

На 26.11.2020 година в град Благоевград почина Петър Стоев Христов, роден на 02.07.1936 година в село Яново, Санданско, Пиринския дял на Македония.

Петър Христов живя и израсна в семейство с македонско национално чувство, наследено от дядо му Стоян Христов, който е участвал в четите на Яне Сандански и Илия Кърчовалията в борбата за освобождението на Македония от турското робство и възстановяване на самостоятелна македонска държава. А стрико му Иван пък заедно с македонските партизани от Егейския дял на Македония участва за прогонването на българските окупационни войски от Македония. Всъщност Петър още от малък вече знае коя е неговата родина и националната си иден- тичност. А по примера на братята си Александър и Георги, Петър, пленен от музата на поезията, започва да пише стихове, някои от които се публикуват във в. „Народна воля”. Издава стихосбирката „Почти на ручей ромон” през 2003 година в Благоевград.

В поетичните му творби е отразена непрекъсната му жажда за доброта и човечност, и голямата му любов към Македония, за която посвети няколко стихотворения. Петър бе изключително скромен и човечен, с нежна душа на поет и с непокорен дух за правда и справедливост.

Председателството на ОМО „Илинден” – ПИРИН и редколегията на в. „Народна воля” изказват най-искрени съболезнования на опечалените!
Почивай в мир, Петре! Поклон пред светлата ти памет!!!


Поезия

ПЕСЕН ЗА ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Грозна буря – черно ято
с гръм коситба ще коси –
иде гибел, от която
няма кой да го спаси.

Грозна буря се извива,
птици спрели песента.
Гоце Делчев са убили!
Тъжна, майко, е вестта!

Майски ден е, а след боя
потъмнява свода син.
Наведи се, майко моя,
да целунеш своя син!

А когато го прегърнеш
с две илинденски ръце,
в свято слънце ще превърнеш
най-безсмъртното сърце.

Нека в черната разлъка
пеят житни класове!
Нека робската ни мъка
ражда нови синове!

И над мъртвите усои
пак ще грейне сводът син.
И отново, майко моя,
ще вървиш след своя син!

И когато суховеи
веят мъртви знамена,
той ще пази от злодей
твоя дом и бъднина!

ПЕТЪР ХРИСТОВOur Name is Macedonia

ОМО ’Илинден’ - ПИРИН

Macedonian Human Rights Movement International

European Free Alliance

 
НачалнаЗа насАрхивЗа врзакаЛинкове
© 2007-2020 Народна Волја - Всички права запазени.
This website is hosted and under development by: TJ-Hosting